top of page
Botox
Botox
Botox

En basutbildning för dig som vill lära dig behandla rynkor med Botulinum toxiner och injektionsbehandlingar. Kursen håller högsta kvalitet gällande kursinnehåll, material och pedagogik.

 

Du får en grundläggande teori som därefter följs av en hands-on del där du som elev får behandla en modell under handledning av din kursledare. Kursinnehållet förbereder dig att direkt efter avslutad utbildning kunna behandla och ta emot dina patienter.

Behörighetskrav och erfarenheter?

Legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Giltig legitimation hos socialstyrelsen.

Kursinnehåll

 • Anatomi, hudkvalitet/estetik

 • Produkter och materialkännedom.

 • Risker, komplikationer och kontraindikationer.

 • Olika injektionstekniker

 • Information om försäkringar, IVO

 • Information om certifiering hos Estetiska injektionsrådet.

 • Medgivande och journalhantering

 • Inköp och prissättning.

 • Förbrukningsmaterial och verktyg. 

 • Affärsplan och marknadsföring.

 • Behandling på modell under handledning av utbildningsansvarig

Du får lära dig rynkbehandla:

 • Glabella (arga rynkan)

 • Panna

 • Skråksparkarna (skrattrynkorna)

Modell

Vi kan hjälpa dig med att hitta modell om du behöver det.

Efter avslutad kurs bokar vi dig på 2 timmars individuell handledning där du får praktisera på dina patienter och får ditt certifikat. (Tiden ska bokas inom 4 veckor)

Betalningsalternativ:

 • Klarna

 • Medical finance

 • Faktura

För att säkra din bokning betalar du halva kursbeloppet och resterande betalning ska ske senast 2 veckor innan kursens start.

Botox: Services
bottom of page