En basutbildning för dig som vill lära dig grunderna inom fillers injektionsbehandlingar. Kursen håller högsta kvalitet gällande kursinnehåll, material och pedagogik.

 

Du får en grundläggande teori som därefter följs av en hands-on del där du som elev får behandla en modell under handledning av din utbildningsansvarig sjuksköterska. Kursinnehållet förbereder dig att direkt efter utbildningen kunna börja behandla dina patienter.

Behörighetskrav och erfarenheter

Giltig legitimation hos socialstyrelsen. Legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare.

Kursinnehåll

 • Anatomi, Hudkvalitet/estetik

 • Produkter och materialkännedom

 • Risker, komplikationer och kontraindikationer

 • Olika injektionstekniker

 • Information om försäkringar, IVO

 • Information om certifiering hos Estetiska injektionsrådet

 • Medgivande och journalhantering

 • Inköp och prissättning

 • Förbrukningsmaterial och verktyg

 • Affärsplan och marknadsföring

 • Behandling på modell under handledning av utbildningsansvarig

Du får lära dig hur du behandlar:

 • Nasolabialaveck

 • Marionette linjer

 • Sura mungipor

 • Fina linjer

 • Läppar

Modell

Vi kan hjälpa dig med att hitta modell om du behöver det.

Efter avslutad kurs bokar vi dig på 2 timmars individuell handledning där du får praktisera på dina patienter och får ditt certifikat. (tiden ska bokas inom 4 veckor)

Betalningsalternativ

 • Klarna

 • Medical finance

 • Faktura

För att säkra din bokning betalar du halva kursbeloppet och resterande betalning ska ske senast 2 veckor innan kursens start.

 

© 2020 by Mandy Medical.