top of page
mandana-gohary-mandy-medical-fillers-botox-stockholm-sollentuna-laser-hårborttagning-prp-h

Hyalase

Hyalase Hyaluronidase är ett godkänt läkemedel som löser upp Hyaluronsyra efter injicering och bryter ned fillers och som används för att åtgärda/rätta till fillers-behandlingar som blivit felaktiga. Hyalase är en en familj av enzymer som hjälper till att katalysera nedbrytning av hyaluronsyra (HA).

Läkemedlet används av injektionsbehandlare för att återställa och ta bort fillers i både akuta situationer om exempelvis fillers råkat injiceras i ett kärl och orsakat komplikationer, men även när patienten inte är nöjd med resultatet efter en fillerbehandling.

Det är viktigt att Hyalase finns tillgängligt på alla kliniker som utför injektioner med hyaluronsyra, för att snabbt och säkert kunna ta bort fillers och hindra komplikationer. Hyalase är det enda preparat som löser upp en hyaluronsyrabaserad filler och det enda medel som snabbt kan häva en komplikation. 

Med djupgående anatomikunskaper, säkerhetstänk och sunt förnuft kommer vi långt. Men det finns anatomiska avvikelser hos oss människor som kan ge oväntade komplikationer. Därför kan hyalase behövas i dessa situationer. 

Hyalase måste finnas i varje lager hos alla kliniker som utför fillerbehandlingar för din säkerhets skull.

 

 • Dubbelkolla så att just din klinik har hyalase hemma innan ni påbörjar en behandling.

IMG_1727.JPG

HUR GÅR BEHANDLING MED HYALASE TILL?

 • Med detta läkemedel kan vi nästintill punktmarkera området vi vill lösa upp genom att anpassa en dos och injektionsteknik.

 • Har du inte fått hyalase tidigare börjar vi först med ett litet ”pricktest” på armen för att se så att du inte reagerar negativt på läkemedlet. Detta är en säkerhetsaspekt för att utesluta eventuella allergier där vi injicerar en liten mängd i underhudsfettet på underarmen.

ATT TÄNKA PÅ FÖRE BEHANDLINGEN

 • Att behandlingen utförs av legitimerad läkare eller sjuksköterska.

 • Att du ska vara full frisk vid behandlingstillfället.

 • Du får inte ha några sår på de områden som ska behandlas.

 • Konsultation krävs minst 48 timmar innan behandlingen.

 • Att få en behandling och budgetplan av din behandlare.

 • Göra uppehåll med intag av vitaminer och kost som lättare kan ge dig blåmärke tex: (omega 3, chiafrön

ATT TÄNKA PÅ EFTER BEHANDLINGEN

 • Efter behandlingen vill vi att du stannar på kliniken för observation.

 • Resultatet med hyalase-behandling kan man redan se efter behandlingen, men full effekt kan man se 48  timmar efter behandlingen. 

 • Återbesök efter 2-4 dagar planeras på kliniken för ev en upprepad behandling.

 • Avstå från ansträngande fysiska aktiviteter 24 timmar efter din behandling. Detta är förstås individuellt och du behöver lyssna på din kropp.

 • Du ska undvika bad och bastu i 48 timmar.

 • Alkohol ökar svullnad i området du har behandlat, därför ska du undvika intag av alkohol i 24 timmar.

VANLIGA FRÅGOR

 • Är resultatet permanent?

Ja resultatet är permanent. 

 • Kan man få bort alla filler med Hyalase?

Nej, alla filler försvinner inte med hyalase. Hyalase är det enda preparat som löser upp en hyaluronsyrabaserad filler. Permanenta och semipermanenta fillers blir omöjliga eller näst intill omöjliga att ta bort med hyalase.

 

 • Hur ont har man efter behandlingen?

Det är normalt att det svider lite när man injicerar läkemedlet och du kan uppleva lätt ömhet, lätt svullnad och eventuella blåmärken i området som har behandlats.

 

 • Kan man träna efter behandlingen?

 Du kan återgå till träning dagen efter behandling, 

 

 • När kan jag sminka mig?

Undvik smink på området i 12 timmar där du har blivit behandlad för att minska infektionsrisk. Dagen efter behandlingen kan du bära smink som vanligt. 

 

 • När ska behandlingen upprepas?

Återbesök planeras 2-4 dagar efter behandlingen. Om du inte har uppnått resultat upprepas behandlingen tills alla filler är borta i området. Ibland kan våra kunder behöva göra återbesök i 2-3 omgångar när vi ska lösa upp filler. Följ din behandlares rekommendationer för rätt behandlingsintervall.

 • Hur lång tid tar en behandling?

Behandlingen tar ca 45-60 minuter. Större delen av tiden sitter man i väntrummet för observation efter behandlingen. Detta pga risk för allergi.

 

 • Får man bedövning inför behandlingen?

Du får bedövningssalva inför din behandling.

 

 • Kan man återgå till jobb efter en behandling?

Man kan som regel återgå till jobbet och sina normala rutiner efter en hyalasebehandling. Man kan ha lätt ömhet och rodnad efter behandlingen men det lägger sig oftast inom någon dag. En del svullnar efter behandling och svullnaden kan synas i några dagar. Vissa får även blåmärken som kan behöva sminkas över de närmaste dagarna.

 

 • Kan alla få hyalase-behandling?

Nej inte på gravida, ammande eller personer under18 år. Pricktest inför behandlingen kan vara aktuellt för att utesluta allergier.

Dina behandlingar journalförs och dokumenteras i HANO-journalsystem.
bottom of page