top of page
lymfmassage--.png

Lymfmassage

Lymfsystemet är kroppens eget avloppssystem. Vi vet ju alla att vi har blod i våra kroppar eftersom vi ser det om vi skadar oss ,men många människor är däremot inte medvetna om att vi faktiskt har ytterligare ett cirkulationssystem som kallas lymfsystemet.

Lymfsystemet, som även kallas det lymfatiska systemet, är en viktig del av kroppens naturliga immunförsvar. Detta system innehåller en klar vätska som kallas lymfa och som flödar runt vår kropp i små lymfkärl. Det hjälper till att transportera bl.a. de celler som kallas lymfocyter och som är en sorts vit blodkropp som i sin tur förstör och eliminerar inkräktare som exempelvis virus och bakterier i våra kroppar.

Namnlös design-3.png

HUR FUNGERAR LYMFSYSTEMET

 • När vi känner att vi börjar bli förkylda kan vi ibland också märka att "körtlarna" på halsen sväller upp och blir hårda. Dessa körtlar är en del av lymfsystemet och heter lymfnoder (lymfkörtlar).

 • Det finns ungefär 600-1000 lymfnoder runt omkring i kroppen och de märks särskilt väl i armhålorna, ljumskarna och på halsen. Vita blodkroppar transporteras runt i det lymfatiska systemet och letar efter främmande inkräktare som virus, bakterier och giftiga ämnen (toxiner) och förstör dem.

 • I lymfnoderna filtreras lymfan för att ta bort de främmande inkräktarna och hindra dem från att ta sig in i blodbanan. När lymfan har renats i lymfknutorna flödar den in i blodbanan och deltar i vår blodcirkulation.

VANLIGA FRÅGOR

 • Vem kan behandlas med lymfmassage?

Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen. Lymfmassage har till syfte att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan för att där renas och transporteras ut ur kroppen via urinen.

 • Hur går behandlingen till?

Lymfmassage består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Behandlingen blir därför en blandning av strykningar i lymfflödets riktning, muskelmassage, andning och tryck. Detta är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad. Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

 • Hur kan lymfmassage hjälpa?

Lymfmassage kan hjälpa vid övervikt, vätska och svullnad i kroppen, stram bindväv och smärta som orsakas av tröghet i lymfan. Metoden kan också hjälpa efter brännskador och operationer. Många kvinnor har fått god hjälp av metoden efter bröstcanceroperation. Lymfsystemet är en del av vårt immunförsvar och dess uppgift är att föra bort överskottsvätska, inflammation ämnen, bakterier, virus och slaggprodukter.

 

 • Hur vet man att lymfsystemet är trögt?

Tröghet i lymfsystemet kan ta sig uttryck i smärta, vätskeansamling, övervikt, stram bindväv, märkliga veck och gropar i huden. En orsak till tröghet kan till exempel vara hormonella svängningar, till exempel i insulinet. Det är bra att hålla ner insulinpåslaget i kroppen, det gör vi genom att äta långsamma kolhydrater.

Vi kan även få tröghet i lymfflödet om hjärtat ofta pumpar ut mer blod än systemet kan hantera, till exempel vid långvarig stress, för mycket högpulsträning och annan hård träning – men också på grund av stillasittande. Många andra faktorer kan också påverka, som till exempel hur vi andas, att slå sig eller ingrepp som operationer.

 • Varför blir lymfsystemet slött?

Ett optimalt fungerande lymfsystem ska kunna transportera bort lika mycket vätska som vi konsumerar, äter och dricker under dygnet, ca 2-4 liter. Hjärtat är blodcirkulationsystemets pump, men lymfan har ingen egen pump och för att systemet ska fungera krävs det att vi använder musklerna och andas med diafragman.

 • Vilka symptom kan man få av ett trögt lymfflöde?

 1. Kroppen känns svullen och du uppleva stelhet

 2. Vi kan få olika typer av svårförklarliga smärtor och molande värk i kroppen 

 3. Vi kan få gropar och veck som vi tror är fettvalkar eller inte förstår vad det är.

 4. Vi kan bli korta och strama i ryggen, få ändrad hållning, känna oss tunga eller trötta.

 5. Trögt lymfsystem gör att vi går upp i vikt och får ont. Vi behöver ha ett fungerande lymfflöde i kroppen,överskottsvätska i kroppen gör att fettcellerna kan växa. 

 • Vilka kan bli hjälpta av lymfmassage? 

Patienter med fibromyalgi, kronisk trötthet och liknande. Lymfflödet har stor mental betydelse, man blir lättare och gladare i kroppen, många upplever också lättnad från depression.

 

 • Finns det andra sätt att själv påverka ditt lymfsystem?

Förutom en kurbehandling av lymfmassage ska du tänka på att anpassa din kost och din träning. Många behöver äta mindre snabba kolhydrater och en större andel protein och fett, för att hjälpa kroppen att filtrera bort vätska.

Bra träning för den som har trög lymfflöde är vattenträning, simning eller till och med bara att vara i vatten, ligga och trampa. Vattnet ger ett tryck utifrån, vilket stimulerar lymfflödet. En liknande effekt ger det att motionera med kompressionsstrumpa eller ta på den efter träning, den ska gå hela vägen upp till ljumsken eller upp till midjan. Strumpan trycker ihop lymfkärlen och när musklerna rör sig stimuleras flödet. Man kan också välja att sova med strumpan.

bottom of page