top of page
mandana-gohary-mandy-medical-fillers-botox-stockholm-sollentuna-laser-hårborttagning-prp-E

Säkerhetskoll

CHECKLISTA INFÖR DIN INJEKTIONSBEHANDLING

Du som ska genomgå en estetisk injektionsbehandling hos Mandy Medical informeras om följande:

 • Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns.

Information om de behandlingar som erbjuds på Mandy Medical finns på hemsidan.​

 • Kostnader för den behandling som valts.

På konsultationen går vi igenom de behandlingar du önskar och skräddarsyr dina behandlingar enligt önskemål. Du får en behandlingsplan med budgetplan.

 • Det förväntade behandlingsförloppet och resultatet.

 Vi går noggrant igenom dina behov och vad du ska vänta dig för resultat av din behandling.

 • Vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten.

Mandy Medical har sin ansvars- och patientförsäkring hos Folksam.

 • Eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd.

Informationen får du på konsultationstillfället.

 • Kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen.

Du får alltid information av ansvarig behandlare hos Mandy Medical. Vem och hur du ska kontakta kliniken vid behov. 

 

 • De substanser och läkemedel som används.

All information finns på hemsidan och Boka Direkt där du bokar din behandling.

 • Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.

Alla risker och komplikationer får du information om på hemsidan, vid konsultationen och vid behandlingstillfället.

 • Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

Mandy Medical tar ansvar för de behandlingar som utförs på kliniken. Personalen uppdaterar sig kontinuerligt med de senaste metoderna och jobbar med beprövade och säkra produkter. 

 • Att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret).

 Mandy Medical är registrerad hos IVO.

Dr. Ernberg. Mandy-medicalj peg

MEDICINSK ANSVARIG LÄKARE

Dr Britt Ernberg är legitimerad läkare sedan 2012 och Specialist Allmänmedicin sedan 2017. Dr. Ernberg är certifierad enligt Estetiska injektionsrådet och har en gedigen erfarenhet inom estetiska injektionsbehandlingar. För oss på  Mandy Medical är det viktigt att klinikens Medicinskt Ansvariga Läkare (MAL) har kompetens och erfarenhet inom estetiska behandlingar och är stolta att få samarbeta med henne.  All kontakt med dr.Britt sker endast via Mandy Medical.

INFORMATION FRÅN IVO

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

De nya reglerna i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar innebär bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.

 • Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna.

 • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. 

 • Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år. LÄNK HÄR

Varför införs ny lag om estetiska injektionsbehandlingar? 

 • Med den nya lagen stärks skyddet för individens liv och hälsa. Den som kontaktar en skönhetsklinik ska kunna vara trygg med att personalen har rätt kompetens och att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. Tidigare fanns inga sådana krav, och lagstiftaren anser att det inte är rimligt sett till de risker som föreligger och hur pass komplicerade vissa ingrepp är.

VACCINATION MOT COVID-19 OCH FILLERBEHANDLING​​​

De senaste åren har vi varit med om massvaccinationer för Covid-19 och det har lett till många frågor och funderingar om hur vaccinerna och fillerbehandlingar passar ihop och om det finns några som helst komplikationer kring det.

Hos oss är det viktigt med säkerhetstänk kring alla våra behandlingar så vi ber dig som ska genomgå en fillerbehandling läsa denna informationen och följa våra riktlinjer.  

 • Det har rapporterats ett fåtal personer av miljoner personer som efter Covid-19-vaccination drabbats av svullnader, viss rodnad och lokal ömhet i tidigare filler-behandlade områden. Det har visat sig att detta var en ovanlig men lindrig biverkning av vaccinationen. Biverkningarna är lindriga och helt övergående. I de flesta fall går de över inom 2 dygn helt utan behandling. En del kan behöva medicinsk behandling för att påskynda läkningen så att svullnaden snabbt lägger sig. 

Är detta oroväckande och unikt för Covid-19-vaccin? 

 • Svaret är nej. Man kan få denna immunreaktion av alla infektioner eller andra vacciner-. Detta hänger ihop med att immunförsvaret aktiveras av vaccin eller av en annan infektion och orsakar en inflammatorisk reaktion på tex. filler-behandlat område i ansiktet. 

ATT TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER FILLERBEHANDLING

 • Vänta minst 2 veckor efter en vaccination innan du genomgår en fillerbehandling. 

 • Vet du att du ska få vaccin framöver, se till att du gör din fillerbehandling minst 2 veckor innan vaccinationen för att minska risken för lindriga biverkningar. 

 • Detta gäller endast fillerbehandlingar och du behöver inte tänka på det andra behandlingar hos Mandy Medical.

 • Kontakta oss vid eventuell svullnad eller annan reaktion efter din vaccination. Detta för att vi ska kunna hjälpa dig med rätt behandling om det behövs och att skicka rapport om biverkningarna.

Om du har fler frågor, kontakta oss gärna via info@mandymedical.se

bottom of page