Botox är en injektionsbehandling som blockerar den nervsignal som gör att en muskel dras samman. Resultatet är att linjer och rynkor som skapats av att du till exempel har starka muskler och rynkat pannan under en längre tid. dessa linjer och rynkor mjukas upp och blir mindre synliga med botox.

Botox är en förkortning av botulinumtoxin typ A och är en av världens vanligaste medicinska estetiska behandlingar. 2014 utfördes cirka 5 miljoner behandlingar med Botox världen över.

Fördelar med Botox
- Säker behandling om den utförs av legitimerad läkare eller sjuksköterska.
- Behandlingen gör inte särskilt ont och innebär ingen direkt konvalescens.
- Väl utförd behandling ger dig ett naturligt resultat och ett ansikte som ser utvilat och fräscht ut.

Nackdelar med Botox
– Behandlingen är inte permanent utan måste göras om var tredje till var sjätte månad.
– Det finns viss risk för bland annat tunga ögon och ”hängande” muskulatur. Besvären är dock övergående.
– Vid behandling av känsliga områden kan det ibland uppstå blåmärken.

Vi erbjuder botoxbehandlingar i Glabella (arga rynkan mellan ögonen), kråksparkar (runt ögonen), panna och ögonbrynslyft 

Pris för en behandling
1 område 2500 kr
2 områden 4000 kr
3 områden 5000 kr

Hyperhidros i axillen (överdriven svettning) 4500kr/behandling 
Käkmuskler masseter (Bruxism) 3000kr/behandling 

 

Dina behandlingar journalförs och dokumenteras med bilder av legitimerad sjuksköterska.