EstetiskaInjektioner.jpg

SÄKERHETSKOLL & CHECKLISTA

Vad bör jag tänka på innan min injektionsbehandling?

Din säkerhet är viktig för oss

Injektionsbehandlingar med fillers och botox har blivit allt vanligare i Sverige. Trots att dessa behandlingar kan medföra hälsorisker, så finns idag ingen specifik lagstiftning för estetiska behandlingar; vem som får utföra dem eller vilken utbildning som krävs. Det finns heller inget regelverk kring vilket skydd du har om något går fel i samband med behandlingen.

Kunskapen om bristen på lagreglering och vilket ansvar som ligger på dig som kund för att du ska kunna känna dig säker och trygg med din behandling, är i princip obefintlig hos de allra flesta. Att du som kund själv måste ta ställning till en rad svåra frågor och försöka avgöra om den som ska göra behandlingen verkligen har den erfarenhet och kompetens som krävs.

Checklista; gör en grundlig reaserch inför din injektionsbehandling

  • Kolla legitimationenTa reda på om din behandlare är legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare och certifierad av Estetiska Injektionsrådet. estetiskainjektionsradet.se

  • Kräv konsultationInför din första behandling ska en ordentlig konsultation göras där du och behandlaren tillsammans går igenom dina önskemål och vilka möjligheter och begränsningar som finns. Se till att du och behandlaren är överens om exakt vad som ska behandlas och att du får en prisuppgift som du kan ta ställning till.

  • Hur har andra blivit behandlade? Försäkra dig om att behandlaren/kliniken har samma syn som du på vilket resultat som är ”bra”. Titta på före- och efterbilder på behandlingar som gjorts – finns ofta på behandlarens/klinikens hemsida eller sociala medie-kanaler och sök upp rekommendationer/recensioner från andra kunder.

  • Vilka produkter används? Ta reda på vilka produkter som används för din behandling och försäkra dig om att det är ett välkänt varumärke som du lätt kan hitta information om. Då vet du att det finns kliniska studier gjorda på produkten vad gäller effekt och säkerhet. Vanligast är hyaluronsyrabaserade fillers. Så kallade permanenta fillers ska helst undvikas då dessa inte kan tas bort om resultatet inte blir bra.

  • Titta när förseglingen brytsDu får det du inte betalar för. Produkter av bra kvalitet är inte billiga. När du gör behandlingen, be om att få se produktförpackningen och när behandlaren bryter förseglingen. Då kan du vara säker på att rätt produkt används – det förekommer piratkopior och förfalskningar på marknaden. 

  • Ta reda på riskerna - Ta reda på vilka risker som finns med injektionsbehandlingar så vet du vilka krav du ska ställa innan du gör din behandling. Hur hanterar din behandlare/klinik komplikationer eller felbehandling – hur tar de hand om dig som kund efter behandlingen? Finns de tillgängliga 24/7? Bra information brukar finnas på klinikernas hemsidor, om det är en seriös klinik. Om din behandlare säger att det inte finns några risker alls så bör du fundera en gång till innan du gör din behandling där.

  • Gör en försäkringsresearch- Försäkra dig om att din behandlare/klinik har en Patientförsäkring eller en Behandlingsskadeförsäkring som kan utnyttjas vid eventuella komplikationer. Vad den omfattar kan du kolla upp i förväg hos klinikens försäkringsbolag. Försäkra dig också om att din behandlare inte är helt ensam i sin verksamhet utan t ex har snabb tillgång till läkare vid eventuella akuta komplikationer. Kolla hemsidan och fråga din behandlare.

  • Finns Hyalase? Ta i förväg reda på att din behandlare har tillgång till Hyalase, ett läkemedel som tar bort hyaluronsyrabaserade fillers och som används vid oönskat resultat eller komplikationer. Enbart kliniker med licens från Läkemedelsverket för användning av Hyalase har tillgång till det.