PRP Håravfall – Platelet Rich Plasma

PRP Platelet Rich Plasma är en injektionsbehandling där man använder en koncentrerad mängd blodplättar från patientens egna blod som injiceras tillbaka in i huden. Blodplättar frigör tillväxthormoner och stimulerar stamceller som reparerar och regenererar ny vävnad.

PRP för håravfall skapar en förnyande effekt av hårsäcken, ökar blodtillförseln och förbättrar hårsäckens celltillväxt vilket resulterar i starkare, tätare och finare hår.

PRP håravfall
PRP haravfall

HUR FUNGERAR DET?

Den vanligaste formen av håravfall hos både män och kvinnor är androgen alopeci som är en överkänslighet mot manliga könshormoner. Detta leder till att hårets tillväxtfas förkortas och hårsäcken blir mindre vilket leder till tunnare och kortare hår.

En PRP behandling mot håravfall fungerar bäst på kvinnor och unga män som fortfarande har befintliga hårsäckar kvar, då kan PRP återställa håret och öka hårsäckarnas aktivitet.

Antalet behandlingar med PRP för håravfall varierar beroende på patientens tillstånd, men resultat kan märkas redan efter 3-4 veckor. PRP är inte lämpligt för dem som fått diagnosen trombocytopeni eller har genomgått strålning eller cellgiftsbehandling.

PRP håravfall