Cavi-lipo är en avancerad ultraljudssystem som använder sig av kavitationsteknik
med inriktning på fettförstöring. teaserbox_38763524

Cavi-lipo fungerar på allt underhudsfett, alltså är hela kroppen behandlingsbar. Cavi-lipo är den enda maskin som tar bort fettceller permanent, samt den enda som har medicinskt forskning bakom sig. Alltså lika effektiv som en fettsugning.

Det man gör under en behandling är att man punktbehandlar, alltså att man behandlar vissa områden, så som önskas. Det som händer under en behandling är att sonden avger ultraljudsvåger som träffar fettceller, den sätts då i vibration. Det bildas en vakuumbubbla i fettcellen, vätskan och vakuumbubblan vibrerar så det bildas friktion och värme. Det resulterar sen i att vakuumbubblan blir varm. När den blir så varm så implomenderar den, alltså går den sönder. Det är då det blir en kavitation. Det bildas även slaggprodukter, precis som en massage. Efter varje behandling skall man köra en vakuummassage, en lymfdränage.

Under behandlingstiden, för att få bättre resultat bör kunden:

– Motionera minst 30min per dag.
– Äta mindre kolhydrater, helst enl. tallriksmodellen.
– Dricka mer vätska för att slaggprodukterna skall ut.
– Det tar ungefär 2-4 dagar för kroppen att ta hand om slaggprodukterna.
– Mellan behandling 2-4 kan det bli ett ”stopp” , resultatet kan bli plus eller noll, detta beror på att kroppen har fått en chock om jobbat för mycket. Men däremot kan man se resultat under veckan.

Behandlingen är individuell, det är din kropp som styr resultatet.

Minst 5 behandlingar för synlig resultat. 1 behandling per vecka. Det kan ta 6-8 veckor efter avslutad behandling för ett slut resultat. Vid varje behandling får man ett resultat på ca 2-6 cm.

Boka tid direkt